Rút gọn link với nhiều tính năng nâng cao

Tùy biến tiêu đề, mô tả và ảnh thumbnail cho bất kỳ link rút gọn nào. Hơn thế nữa, bảo vệ an toàn cho link của bạn bằng giải pháp bọc link từ shortbe.com.

Tùy chỉnh link share

Tùy chỉnh tiêu đề, mô tả và ảnh thumbnail cho bất kỳ link rút gọn. Công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho người làm affliate.

Bọc link Landing page

Bảo vệ nội dung trên landing page và gia tăng hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên mỗi trang bán hàng.

Bọc link Ads

Bảo vệ nội dung và tăng hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo của bạn bằng giải pháp bọc link nâng cao của chúng tôi.

Đa dạng chiến dịch quảng cáo Bọc link nâng cao

Bảo vệ link gốc, bảo vệ trang landing page theo ý muốn của bạn. Linh hoạt khởi tạo mọi loại chiến dịch quảng cáo Facebook, Google Ads, Tiktok Ads và nhiều hơn thế...

Tăng hiệu quả chiến dịch Affiliate Tùy chỉnh link share

Tùy ý chỉnh sửa tiêu đề, nội dung mô tả và ảnh thumbnail (ảnh đại diện) của bất kỳ link nào. Tương thích khi share link trên Facebook, Instagram, Twitter, Zalo...

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.

Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Ready to get started?

Bắt đầu campaign của bạn ngay bây giờ và tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả bằng tất cả các công cụ bạn cần. Nền tảng của chúng tôi được xây dựng cho bạn và chúng tôi luôn cải tiến nó về phía trước.

Đăng ký ngay